Nguyễn Hải Khánh

Bằng khen giải Nhì trong phiên hội thảo nghiên cứu khoa học "Nước Nga, thế kỷ 21" trao học viên Nguyễn Hải Khánh trong phiên hội thảo "Tiếng Nga và văn hóa Nga dưới góc nhìn những nhà nghiên cứu trẻ: những vấn đề và viễn cảnh"