Lê Thị Vân Anh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.