Trịnh Quốc Vinh

Giấy chứng nhận tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học "Nước Nga, thế kỷ 21" trao học viên Trịnh Quốc Vinh trong phiên hội thảo "Tiếng Nga và văn hóa Nga dưới góc nhìn những nhà nghiên cứu trẻ: những vấn đề và viễn cảnh"