Ngô Quang Hưng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Ngô Quang Hưng.
Сертификат награждает Нго Куанг Хынга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.

Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Trần Đức Bình. 
Сертификат награждает Чан Дык Биня за окнчание курса русского языка в институте международного образования.