Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh đã tham dự cuộc thi tìm hiểu 200 năm sinh nhật đô đốc G.I. Nhevelskoy.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Сертификат подтверждает, что Хуинь Ким Кхань принял участие в проекте.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen tham dự cuộc thi văn chương nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên năm 3 Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.

Ban thể thao

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban thể thao trường Đại học MSUN đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.

Ban biên tập MGUVla.net

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban biên tập MGUVla.net đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.


Trương Hiền

Giấy khen nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Trương Hiền.
Грамота 125 лет МГУ награждается Чыонг Хиен.

Phạm Trọng Tuấn

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Phạm Trọng Tuấn.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Фам Чонг Туан.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.

Đoàn Minh Duy

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Đoàn Minh Duy.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Доан Минг Зуй.

Võ Quang Huy

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Võ Quang Huy.
Сертификат подтверждает, что Во Куанг Зуй принял участие в проекте.

Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trần Đức Bình.
Сертификат подтверждает, что Чан Дык Бинь принял участие в проекте.

Võ Quang Huy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Võ Quang Huy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trương Hiền

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trương Hiền đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Đức Bình

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Phạm Trọng Tuấn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Đoàn Minh Duy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в проекте.

Trần Văn Phúc

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trần Văn Phúc đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Nguyễn Vũ Hiệp

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Lê Thị Vân Anh

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Phạm Văn Vượng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Văn Vượng.

Trịnh Lê Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trịnh Lê Tuấn.

Trần Huy Hoàng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trần Huy Hoàng.

Phạm Trọng Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Trọng Tuấn.

Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Mạnh Giỏi.

Lê Thị Vân Anh

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Lê Thị Vân Anh.

Hồ Bình Trọng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Hồ Bình Trọng.

Dương Thái Huy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Dương Thái Huy.

Đoàn Minh Duy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Minh Duy.

Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Hữu Hùng.

Bùi Công Thành

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Bùi Công Thành.


Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen học viên Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"

Trương HIền

Giấy khen học viên Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"

Trịnh Lê Tuấn

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Trịnh Lê Tuấn. 
Сертификат награждает Чинь Ле Туана за окнчание курса русского языка в институте международного образования.

Trương Hiền

Giấy khen từ trường Đại học tổng hợp Liên bang Nga (FEFU) trao học viên Trương Hiền đạt giải Ba hội thi Olympic tiếng Việt kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịc Hồ Chí Minh

Đoàn Hữu Hùng

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Võ Quang Huy

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Võ Quang Huy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Đức Bình

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Phạm Trọng Tuấn

 BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.


Đoàn Minh Duy

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Văn Phúc

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Trần Văn Phúc đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Nguyễn Vũ Hiệp

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Nguyễn Mạnh Tuấn


Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Nguyễn Mạnh Tuấn đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015


Lê Thị Vân Anh

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Lê Thị Vân Anh đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Đoàn Hữu Hùng

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Đoàn Hữu Hùng đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Ngô Quang Hưng

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Ngô Quang Hưng đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Tiếng hát hữu nghị 2015