Trương Hiền

Thư cảm ơn thực tập sinh Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013


Huỳnh Kim Khánh

Thư cảm ơn thực tập sinh Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013