Trương Hiền

Giấy khen nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Trương Hiền.
Грамота 125 лет МГУ награждается Чыонг Хиен.

Phạm Trọng Tuấn

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Phạm Trọng Tuấn.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Фам Чонг Туан.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.

Đoàn Minh Duy

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Đoàn Minh Duy.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Доан Минг Зуй.

Võ Quang Huy

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Võ Quang Huy.
Сертификат подтверждает, что Во Куанг Зуй принял участие в проекте.

Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trần Đức Bình.
Сертификат подтверждает, что Чан Дык Бинь принял участие в проекте.

Võ Quang Huy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Võ Quang Huy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trương Hiền

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trương Hiền đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Đức Bình

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Phạm Trọng Tuấn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Đoàn Minh Duy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в проекте.

Trần Văn Phúc

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trần Văn Phúc đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Nguyễn Vũ Hiệp

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Lê Thị Vân Anh

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.