Phạm Văn Vượng


Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Trần Huy Hoàng

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trần Huy Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Nguyễn Duy Quang

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Duy Quang đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Mạnh Giỏi đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Dương Thái Huy

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Dương Thái Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Hồ Bình Trọng

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Hồ Bình Trọng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Bùi Văn Tú

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Bùi Văn Tú đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Bùi Công Thành

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Bùi Công Thành đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Trịnh Quốc Vinh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trịnh Quốc Vinh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Huỳnh Kim Khánh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Trương Hiền

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trương Hiền đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Giải thể thao điện tử eSport

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng Đội MGU đã đạt giải Nhất "Giải thể thao điện tử  Vla eSport l".

Nguyễn Vũ Hiệp

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Chu Đào Sơn Linh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Chu Đào Sơn Linh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Nguyễn Văn Kha

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Văn Kha đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Đặng Đình Hải Hoàng

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Đặng Đình Hải Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Trần Đức Bình

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.


Lê Thị Vân Anh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.

Nguyễn Hải Khánh

Bằng khen giải Nhì trong phiên hội thảo nghiên cứu khoa học "Nước Nga, thế kỷ 21" trao học viên Nguyễn Hải Khánh trong phiên hội thảo "Tiếng Nga và văn hóa Nga dưới góc nhìn những nhà nghiên cứu trẻ: những vấn đề và viễn cảnh"

Trịnh Quốc Vinh

Giấy chứng nhận tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học "Nước Nga, thế kỷ 21" trao học viên Trịnh Quốc Vinh trong phiên hội thảo "Tiếng Nga và văn hóa Nga dưới góc nhìn những nhà nghiên cứu trẻ: những vấn đề và viễn cảnh"

Nguyễn Hải Khánh

Giấy chứng nhận tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học "Nước Nga, thế kỷ 21" trao học viên Nguyễn Hải Khánh trong phiên hội thảo "Tiếng Nga và văn hóa Nga dưới góc nhìn những nhà nghiên cứu trẻ: những vấn đề và viễn cảnh"

Ban thể thao

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng ban thể dục - thể thao đã có nhiều đóng góp trong công tác TD-TT và nâng cao đời sống cho chi Đoàn năm 2015 - 2016.

Ban biên tập MGUVla.net

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng ban biên tập website MGUVla.net đã có nhiều đóng góp trong công tác quảng bá và phát triển chi đoàn năm 2015 - 2016.

Câu lạc bộ tiếng Nga

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng câu lạc bộ tiếng Nga đã có nhiều đóng góp trong công tác nâng cao trình độ tiếng Nga và phát triển hoạt động năm 2015 - 2016.

Trịnh Quốc Vinh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trịnh Quốc Vinh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Nguyễn Văn Kha

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Văn Kha đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Trương Hiền

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trương Hiền đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Trịnh Lê Tuấn

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trịnh Lê Tuấn đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Đoàn Mạnh Giỏi đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Nguyễn Hải Khánh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Hải Khánh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Nguyễn Vũ Hiệp

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Nguyễn Be Ly

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Be Ly đã có nhiều bài viết đóng góp cho trang web mguvla.net năm 2015 - 2016.

Lê Thị Vân Anh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Huỳnh Kim Khánh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Trần Huy Hoàng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trần Huy Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Chu Đào Sơn Linh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Chu Đào Sơn Linh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Hồ Bình Trọng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Hồ Bình Trọng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Vũ Hồng Phong

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Vũ Hồng Phong đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Bùi Công Thành

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Bùi Công Thành đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Nguyễn Hữu Đại

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Hữu Đại đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Dương Thái Huy

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Dương Thái Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Hoàng Trọng Chung

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Hoàng Trọng Chung đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Võ Quang Huy

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Võ Quang Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.