Đoàn Hữu Hùng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đạt giải Ba cuộc thi viết "Trường MSUN trong tôi" năm học 2014-2015.

Đ.Bình, Q. Hưng, Q. Huy

Giấy khen nhóm học viên khoa Lái: Võ Quang Huy, Ngô Quang Hưng, Trần Đức Bình đã hoàn thành bài báo cáo khoa học trong chuyến thực tập trên tàu Khlustin năm 2014.

Đoàn Minh Duy

Giấy khen học viên Đoàn Minh Duy hoàn thành xuất sắc kì thực tập năm 2014 trên tàu Khlustin. 

Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Đoàn Hữu Hùng. 
Сертификат награждает Дуан Хыу Хунга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.

Phạm Văn Sơn

Giấy chứng nhận trao học viên Phạm Văn Sơn tham gia cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ 12 kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận trao học viên Đoàn Hữu Hùng tham gia cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ 12 kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Nguyễn Vũ Hiệp