Huỳnh Kim Khánh

ằng khen tham gia hội thảo lịch sử hàng hải trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Диплом награждается Хуинь Ким Кхань за участие в молодежнойнаучно-практической конференции "Морские исторические чтения".

Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia diễn đàn thanh niên vùng Viễn Đông trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в работе Форума молодёжи Приморского края.

Trương Hiền

Bằng khen tham gia hội thảo lịch sử hàng hải trao học viên Trương Hiền.
Диплом награждается Чыонг Хиен за участие в молодежнойнаучно-практической конференции "Морские исторические чтения".

Trương Hiền

Thư cảm ơn thực tập sinh Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013


Huỳnh Kim Khánh

Thư cảm ơn thực tập sinh Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013

Ngô Quang Hưng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Ngô Quang Hưng.
Сертификат награждает Нго Куанг Хынга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.

Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Trần Đức Bình. 
Сертификат награждает Чан Дык Биня за окнчание курса русского языка в институте международного образования.

Ngô Quang Hưng

Bằng hàng Nhì trao cho học viên khóa dự bị Ngô Quang Hưng cho việc tham gia giải thể thao tại Học viện quan hệ Quốc tế năm 2013.

Trần Đức Bình

Bằng hàng Nhì trao cho học viên khóa dự bị Trần Đức Bình cho việc tham gia giải thể thao tại Học viện quan hệ Quốc tế năm 2013.

Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh cho sự tham gia tích cực hội thảo khoa học trẻ lần thứ 60.

Học viên khoa Lái 12


Ngô Quang Hưng

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2013 - 2014.

Trần Đức Bình

Giấy khen khích lệ học viên khóa dự bị Trần Đức Bình đã tham gia biểu diễn bài hát tiếng Nga tại cuộc thi tiếng Hát gió Sla-vơ.


Trần Đức Bình

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Trần Đức Bình.
Грамота награждает Чан Дык Биня за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.

Ngô Quang Hưng

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Ngô Quang Hưng.
Грамота награждает Нго Куанг Хынга за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.

Đoàn Minh Duy

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Đoàn Minh Duy.
Грамота награждает Доанг Минг Дуя за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.