Võ Quang Huy

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Võ Quang Huy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Đức Bình

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Phạm Trọng Tuấn

 BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.


Đoàn Minh Duy

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Trần Văn Phúc

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Trần Văn Phúc đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Nguyễn Vũ Hiệp

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Nguyễn Mạnh Tuấn


Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Nguyễn Mạnh Tuấn đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015


Lê Thị Vân Anh

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Lê Thị Vân Anh đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Đoàn Hữu Hùng

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Đoàn Hữu Hùng đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Ngô Quang Hưng

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Ngô Quang Hưng đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015

Tiếng hát hữu nghị 2015