Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh đã tham dự cuộc thi tìm hiểu 200 năm sinh nhật đô đốc G.I. Nhevelskoy.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Сертификат подтверждает, что Хуинь Ким Кхань принял участие в проекте.

Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen tham dự cuộc thi văn chương nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên năm 3 Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.

Ban thể thao

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban thể thao trường Đại học MSUN đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.

Ban biên tập MGUVla.net

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban biên tập MGUVla.net đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.