Nguyễn Đại Hoàng

Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông khen tặng sinh viên Nguyễn Đại Hoàng, đã đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ 14.

Nguyễn Hữu Đại

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng Nguyễn Hữu Đại danh hiệu Vua phá lưới Giải bóng đá truyền thống chi đoàn trường ĐH Hàng hải Nhevelskoy mùa giải 2016.


Đội vàng - Giải bóng 2016

Giấy khen tặng Đội vô địch Đội vàng Giải bóng đá truyền thống chi đoàn trường ĐH Hàng hải Nhevelskoy mùa giải năm 2016.


Trần Diệu Hằng

Bằng khen quỹ Thế giới Nga khen tặng sinh viên Trần Diệu Hằng cho phần thi đọc thơ tiếng Nga trong khuôn khổ sự kiện.

Lê Thị Vân Anh

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Lê Thị Vân Anh.

Nguyễn Vũ Hiệp

 Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp.

Nguyễn Đại Hoàng

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Nguyễn Đại Hoàng.

Lê Nhật Minh

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Lê Nhật Minh.

Lê Quý Việt

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Lê Quý Việt.

Hoàng Quốc Anh

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Hoàng Quốc Anh.

Nguyễn Be Ly

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Nguyễn Be Ly.

Trần Diệu Hằng

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Trần Diệu Hằng tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"


Hoàng Quốc Anh

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Hoàng Quốc Anh tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"


Nguyễn Be Ly

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Nguyễn Be Ly tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"