Đoàn Minh Duy

Giấy khen học viên Đoàn Minh Duy hoàn thành xuất sắc kì thực tập năm 2014 trên tàu Khlustin. 

Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Đoàn Hữu Hùng. 
Сертификат награждает Дуан Хыу Хунга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.