Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh cho sự tham gia tích cực hội thảo khoa học trẻ lần thứ 60.

Học viên khoa Lái 12


Ngô Quang Hưng

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2013 - 2014.

Trần Đức Bình

Giấy khen khích lệ học viên khóa dự bị Trần Đức Bình đã tham gia biểu diễn bài hát tiếng Nga tại cuộc thi tiếng Hát gió Sla-vơ.