Câu lạc bộ tiếng Nga

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng câu lạc bộ tiếng Nga đã có nhiều đóng góp trong công tác nâng cao trình độ tiếng Nga và phát triển hoạt động năm 2015 - 2016.