Trịnh Quốc Vinh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trịnh Quốc Vinh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.