Ban biên tập MGUVla.net

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng ban biên tập website MGUVla.net đã có nhiều đóng góp trong công tác quảng bá và phát triển chi đoàn năm 2015 - 2016.