Bùi Văn Tú

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Bùi Văn Tú đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.