Bùi Công Thành

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Bùi Công Thành đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.