Ban thể thao

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng ban thể dục - thể thao đã có nhiều đóng góp trong công tác TD-TT và nâng cao đời sống cho chi Đoàn năm 2015 - 2016.