Huỳnh Anh Bảo

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Huỳnh Anh Bảo.