Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen học viên Huỳnh Kim Khánh đã tham gia cuộc thi thử sức trí nhớ.