Nguyễn Đại Hoàng

Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông khen tặng sinh viên Nguyễn Đại Hoàng, đã đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ 14.