Nguyễn Hữu Đại

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng Nguyễn Hữu Đại danh hiệu Vua phá lưới Giải bóng đá truyền thống chi đoàn trường ĐH Hàng hải Nhevelskoy mùa giải 2016.