Hoàng Quốc Anh

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Hoàng Quốc Anh tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"