Nguyễn Be Ly

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Nguyễn Be Ly tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"