Trần Diệu Hằng

Bằng khen từ đại học kinh tế - dịch vụ Vladivostok, khen tặng học viên Trần Diệu Hằng tham dự festival "Tôi học tại nước Nga"