Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen tham dự cuộc thi văn chương nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên năm 3 Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.