Huỳnh Kim Khánh

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Сертификат подтверждает, что Хуинь Ким Кхань принял участие в проекте.