Ban thể thao

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban thể thao trường Đại học MSUN đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.