Ban biên tập MGUVla.net

Thư cảm ơn khen tặng tập thể: Ban biên tập MGUVla.net đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015.