Võ Quang Huy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Võ Quang Huy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.