Trương Hiền

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trương Hiền đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.