Trần Đức Bình

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.