Phạm Trọng Tuấn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.