Đoàn Minh Duy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.