Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Huỳnh Kim Khánh.
Грамота 125 лет МГУ награждается Хуинь Ким Кхань.