Phạm Trọng Tuấn

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Phạm Trọng Tuấn.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Фам Чонг Туан.