Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в проекте.