Võ Quang Huy

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Võ Quang Huy.
Сертификат подтверждает, что Во Куанг Зуй принял участие в проекте.