Trịnh Lê Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trịnh Lê Tuấn.