Phạm Văn Vượng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Văn Vượng.