Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Hữu Hùng.