Bùi Công Thành

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Bùi Công Thành.