Dương Thái Huy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Dương Thái Huy.