Trịnh Lê Tuấn

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Trịnh Lê Tuấn. 
Сертификат награждает Чинь Ле Туана за окнчание курса русского языка в институте международного образования.