Trương Hiền

Giấy khen từ trường Đại học tổng hợp Liên bang Nga (FEFU) trao học viên Trương Hiền đạt giải Ba hội thi Olympic tiếng Việt kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịc Hồ Chí Minh