Đoàn Hữu Hùng

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.