Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Đoàn Hữu Hùng. 
Сертификат награждает Дуан Хыу Хунга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.